Przeprowadzone kursy | Przeszkoleni kursanci |

Akredytacje i certyfikaty

Certyfikat SUS 2.0 (DEKRA)
Wpis instytucji szkoleniowej do Rejestru Instytucji Szkoleniowych
Wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów