Przeprowadzone kursy | Przeszkoleni kursanci |

Adrianna Adamek-Mrozowska

adrianna-adamek-mrozowska.jpg

Ukończyła Uniwersytet Medyczny w Łodzi w 2004 r. W 2010 roku uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie stomatologii zachowawczej i endodoncji. Obecnie jest w trakcie drugiego szkolenia specjalizacyjnego z zakresu periodontologii. W 2013 roku uzyskała z wyróżnieniem tytuł doktora nauk medycznych.

Od 2006 roku rozwija umiejętności dydaktyczne, prowadząc zajęcia kliniczne i przedkliniczne ramach współpracy z Zakładem Endodoncji (prowadząc również szkolenia dla studentów anglojęzycznych) oraz z Zakładem Periodontologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Obecnie zajmuje stanowisko asystenta w Zakładzie Endodoncji Katedry Stomatologii Zachowawczej i Endodoncji Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Od 2013 roku jest również opiekunem szkolenia specjalizacyjnego osób odbywających specjalizację z zakresu Stomatologii Zachowawczej i Endodoncji w Poradni Endodoncji Instytutu Stomatologii w Łodzi.

Od 2007 roku prowadzi regularną działalność szkoleniową w kraju i za granicą współpracując z firmą Poldent, Endostar E3, 4Dentist, MWevolution, Akademia Stomatologii, VDW. W 2016r ukończyła również szkolenie Training for Trainers w siedzibie firmy Coltene.

Jest twórcą prezentacji i konspektów w języku polskim i angielskim oraz autorem i współautorem prac naukowych, zarówno przeglądowych, jak i badawczych. 

Członek Polskiego Towarzystwa Endodontycznego, European Society of Endodontology i Polskiego Towarzystwa Periodontologii. 

Stale poszerza wiedzę i rozwija umiejętności uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach zarówno w kraju, jak i za granicą.

Wróć do listy