Przeprowadzone kursy | Przeszkoleni kursanci |

Aleksandra Palatyńska-Ulatowska

5d1f08aaa8973801058608.jpg

Ukończyła studia z wyróżnieniem i otrzymała tytuł doktora nauk medycznych w dziedzinie stomatologii na Uniwersytecie Medycznym  w Łodzi. jest specjalistą stomatologii zachowawczej i endodoncji oraz pracownikiem naukowo-dydaktycznym pełniącym obecnie funkcję kierownika Zakładu Endodoncji Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Wieloletni wykładowca, koordynator ds. Studiów w Języku Angielskim na Kierunku Lekarsko-Dentystycznym, laureatka tytułu Nauczyciela Roku 2015. Szkoleniowiec, członek rad naukowych konferencji endodontycznych, autorka prac naukowych w recenzowanych czasopismach, aktywny członek European Society of Endodontology oraz Polskiego Towarzystwa Endodontycznego. W latach 2006-2014 członek Zarządu, od 2014r. Członek Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego o/Łódź. Od 2002r. prowadzi prywatną praktykę stomatologiczną.

Wróć do listy