Przeprowadzone kursy | Przeszkoleni kursanci |

Hubert Gołąbek

hubert2.jpg

Doktor nauk medycznych, pracę doktorską z zakresu irygacji systemu kanałowego obronił z wyróżnieniem w 2019 roku na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, absolwent Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w 2013 roku, International Program in Endodontics na University of Pennsylvania w 2016 roku, a także Podyplomowych Studiów Zarządzania Podmiotami Leczniczymi w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w 2018 roku. Autor licznych publikacji naukowych, przede wszystkim z zakresu endodoncji. Wykładowca kongresów, konferencji, a także szkoleń w tematyce endodontycznej i nie tylko, w kraju i za granicą. Autor książki "Stomatologiczny Taktyk Negocjacyjny czyli techniki negocjacyjne w prowadzeniu działalności stomatologicznej", obejmującej biznesową stronę stomatologii w zakresie negocjacji. W pracy klinicznej zajmuje się głównie endodoncją niechirurgiczną, jak i chirurgiczną.

Wróć do listy