Przeprowadzone kursy | Przeszkoleni kursanci |

CURRICULUM ENDOPROTETYCZNE 2020

Wyjątkowy kompleksowy kurs, nakierowany na nauczanie i doskonalenie umiejętności praktycznych w zakresie endodoncji i endoprotetyki, podzielony na 2 zjazdy. 

Materiał teoretyczny został przygotowany w formie e-learnigowej. Kursant otrzymuje go przed szkoleniem, po zaaplikowaniu na kurs. W dowolnym czasie przed szkoleniem może/powinien zapoznać się z materiałem. Kursant może już przed szkoleniem wysłać do trenera zapytanie dotyczące materiału teoretycznego. 

Trener przygotuje odpowiedź i przedstawi ją na prowadzonej przez siebie części kursu. 


Na początku każdego modułu kursanci mają czas na zadawanie trenerom pytań i wyjaśnianie niezrozumiałych zagadnień dotyczących części teoretycznej. Pozostała część kursu poświęcona jest wyłącznie ćwiczeniom praktycznym. 

Każdy kursant ma do swojej dyspozycji unit fantomowy i mikroskop zabiegowy.

1 MODUŁ - 20-24.08.2020r. (5 dni)

Pierwszy dzień 20.08.2020r.

prowadzenie: dr n.med Hubert Gołąbek

Wprowadzenie do pracy z mikroskopem zabiegowym. Anatomia kanałów korzeniowych przednich zębów.

 • Wprowadzenie do mikroskopu. Zasady pracy w mikroskopie zabiegowym. Ustawianie lekarza i pacjenta. Praca w żuchwie i w szczęce w widzeniu pośrednim.
 • Koferdam - techniki szybkiego zakładania, inwersji, doszczelniania. Metody skracania czasu zakładania koferdamu.
 • Anatomia kanałów korzeniowych.
 • Wykonanie prawidłowego dostępu. Opracowanie komory. Lokalizacja kanałów. Instrumentarium.


Drugi dzień 21.08.2020r.

prowadzenie: dr n. med. Aleksandra Palatyńska

Wprowadzenie do współczesnej endodoncji klinicznej. Anatomia tylnych zębów. 

 • Standardy leczenia endodontycznego według Europejskiego Towarzystwa Endodontycznego.
 • Podział i leczenie chorób miazgi w świetle wiedzy o nowoczesnych biomateriałach.
 • Diagnostyka w endodoncji. Ból i diagnostyka różnicowa bólów różnego pochodzenia. Postępowanie z pacjentem bólowym - pierwsza pomoc w endodoncji.
 • Narzędzia i testy diagnostyczne (badanie żywotności, test opukowy, badanie rtg, sonda periodontologiczna).
 • Rokowanie w leczeniu endodontycznym.
 • Endometria kanałowa. Rodzaje endometrów, czynniki wpływające na pomiar.
 • Bioceramika. Koncepcja Endolight - nowe podejście do leczenia miazgi.
 • Przegląd instrumentarium stosowanego w endodoncji.
 • Sterylizacja i antyseptyka.

Trzeci dzień (22.08.2020r.)

prowadzenie: dr n.med. Hubert Gołąbek

Radiologia endodontyczna.

 • Radiologia, zdjęcia punktowe, projekcje - rodzaje.
 • CBCT - wartość diagnostyczna. Odczytywanie obrazu z tomografii. Artefakty - jak je odróżnić od obrazu prawidłowego. Kiedy kierować pacjenta na CBCT.

Podstawy mikrochirurgii endodontycznej (przeniesiona do webinaru przed kursem)

 • Znieczulenia i farmakoterapia w endodoncji. Techniki i ich skuteczność.
 • Kwalifikacja pacjenta do zabiegu mikrochirrugii endodontycznej.
 • Niezbędne instrumentarium w mikrochirurgii endodontycznej.
 • Przygotowanie pacjenta oraz gabinetu do zabiegu mikrochirurgii endodontycznej.
 • Ustawianie mikroskopu.
 • Projektowanie płata.
 • Zasady właściwej resekcji wierzchołka.
 • Zasady właściwego wstecznego opracowania kanału.
 • Zasady właściwego wstecznego wypełnienia kanału.
 • Omówienie końcowych etapów przed zaszyciem rany.
 • Zasady szycia I materiały szewne.
 • Kontrola pacjenta po zabiegu.
 • Możliwe do napotkania trudności w trakcie zabiegu mikrochirurgii endodontycznej oraz jak sobie z nimi radzi

 

23-24.08.2020r. (czwarty i piąty dzień)

Prowadzenie dr n. med. Mariusz Pietrzak

Mechaniczne opracowanie kanałów korzeniowych. 

 • Metodyka pracy narzędziami ręcznymi oraz rotacyjnymi instrumentami maszynowymi. Przegląd narzędzi kanałowych obecnych na rynku.
 • Negocjacja. Instrumentarium. Techniki pracy narzędziami ręcznymi podczas negocjacji.
 • Zasady opracowania kanałów zakrzywionych.
 • Prewencja utrzymania drożności kanału.
 • Stopień, blokada - diagnostyka różnicowa, postępowanie.

 

2 MODUŁ 15-17.09.2020 (trzy dni)
1 dzień (15.09.2020r.)

Prowadzenie: dr. n. med. Piotr Wujec

Wypełnianie kanałów korzeniowych.

 • Współczesne materiały stosowane do wypełniania kanałów korzeniowych.
 • Współczesne techniki stosowane do wypełniania kanałów korzeniowych: kondensacja boczna zimnej gutaperki, technika ciągłej fali, kondensacja pionowa, bioceramika i technika jednego ćwieka.
 • Wybór metody postępowania w zależności od sytuacji klinicznej.
 • Ocena radiologiczna jakości wypełnienia kanałowego.
 • Postępowanie w przypadkach obecności perforacji komorowych, korzeniowych oraz „via falsa”. Wypełnianie kanałów bioceramiką. Zamykanie perforacji.
 • Open apex - diagnostyka, postępowanie, zamykanie.
 • Postępowanie terapeutyczne w przypadkach chorób tkanek okołowierzchołkowych. Kontrola radiologiczna. Rokowanie.

2 dzień (16.09.2020r.)

prowadzenie: lek. stom. Monika Dzieciątkowska

Odbudowa zębów po leczeniu kanałowym.

 • Kwalifikacja przypadków. Wybór metody odbudowy tkanek twardych zęba leczonego endodontycznie w zależności od statusu klinicznego.
 • Bezpośrednia rekonstrukcja materiałem złożonym z zastosowaniem adhezyjnego umocowania w obrębie korzenia.
 • Pośrednie odbudowy kompozytowe i ceramiczne o różnym stopniu zasięgu (inlay, onlay, overlay).
 • Wkłady koronowo-korzeniowe.
 • Korony protetyczne.
 • Przydatność zębów leczonych endodontycznie w złożonych uzupełnieniach protetycznych. Kryteria kwalifikacji.
 • Wybielanie zębów martwych.

 

 

3 dzień (17.09.2020r.)

dr n. med. Adrianna Adamek-Mrozowska

Powtórne leczenie kanałowe. Chemiczne opracowanie kanałów. Resorpcje wewnętrzne i zewnętrzne.

 • Powikłania wczesne i późne w leczeniu endodontycznym. Kwalifikacja i prognozowanie.
 • Specyfika flory bakteryjnej izolowanej z zębów nieprawidłowo leczonych endodontycznie.
 • Usuwanie ciał obcych, złamanych instrumentów, past twardych i miękkich, wkładów lanych, standardowych metalowych i wkładów z włókien.
 • Resorpcje wewnętrzne i zewnętrzne.
 • Modyfikacje postępowania terapeutycznego w przypadku niedrożności kanałów korzeniowych.
 • Chemiczne opracowanie kanału - materiały i metody. Dezynfekcja kanałów korzeniowych.
 • Endodoncja zębów mlecznych i o nie zakończonym rozwoju.

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Koszt kursu 17800 pln. Rabat 25% obowiązuje do 20 lipca 2020r. Możliwość płatności w ratach. Raty ustalane indywidualnie z organizatorem. Pierwsza rata 3500 pln, ostatnia płatna 30 dni przed rozpoczęciem pierwszego modułu.

Koszt szkolenia obejmuje:

 • 8 dni ćwiczeń w jednej z najlepiej wyposażonych sal szkoleniowych w Polsce
 • materiały e-learningowe dostarczane przed kursem
 • catering przez wszystkie dni szkolenia (przerwy kawowe i lunchowe)
 • egzamin praktyczny, który odbędzie się w roku 2021 (termin wkrótce), połączony z sesją naukową i kolacją ; dyplom ukończenia Curriculum 
 • wsparcie pozaszkoleniowe ze strony trenerów, możliwość konsultacji i zadawania pytań.


Miejsce: Centrum Szkoleniowe W&H ul.Tukana 3B, Warszawa

Nadchodzące szkolenia