Weronika Wiszniewska
Weronika Wiszniewska

Skoro i tak będziesz myśleć, myśl odważnie.

Dynamiczny rozwój w zakresie technologii i materiałoznawstwa powinien inspirować nas do ciągłego poszerzania swojej wiedzy i innowacyjnego podejścia do pracy. W ostatnich latach pojawia się wiele nowinek związanych przede wszystkim z planowaniem komputerowym. W dzisiejszym poście przyjrzymy się najnowszym technologiom z zakresu protetyki stomatologicznej.

Skoro i tak będziesz myśleć, myśl odważnie.

Świat stomatologii pędzi do przodu i nie ogląda się za siebie.

Dynamiczny rozwój w zakresie technologii i materiałoznawstwa powinien inspirować nas do ciągłego poszerzania swojej wiedzy i innowacyjnego podejścia do pracy. W ostatnich latach pojawia się wiele nowinek związanych przede wszystkim z planowaniem komputerowym. W dzisiejszym poście przyjrzymy się najnowszym technologiom z zakresu protetyki stomatologicznej.

Bez względu na to, czy jesteś młodym lekarzem dentystą, czy już od dawna praktykującym klinicystą warto abyś zwrócił swoją uwagę na najnowsze rozwiązania pojawiające się w świecie stomatologii. Zachęcam Cię więc do zapoznania się z tym artykułem. ☺

Do czego zmierzamy?

Kierunek zmian jest wciąż nastawiony na zwiększanie walorów estetycznych i wytrzymałościowych, przy jednoczesnym zachowaniu możliwie najwyższej biozgodności. Ponadto oczekujemy obróbki materiałów, która wyeliminuje takie problemy jak np. skurcz odlewniczy czy porowatość.

Technologia CAD/CAM

Najpopularniejsza w ostatnim czasie w świecie protetyki. Określenie CAD/CAM to skrótowiec pochodzący z języka angielskiego.

CAD - Computer Aided/Assisted Design - komputerowe wspomaganie projektowania

CAM - Computer Aided/Assisted Manufacturing - komputerowe wspomaganie produkcji

Za pomocą technologii CAD/CAM można zaprojektować uzupełnienie protetyczne przy pomocy komputera oraz wykonać je wysyłając projekt do sterowanej cyfrowo obrabiarki z głowicą frezującą.

Aby możliwe było komputerowe projektowanie niezbędny jest skan podłoża protetycznego. Jeżeli gabinet dysponuje skanerem wewnątrzustnym skan wykonuje się w ustach pacjenta i wysyła w formie cyfrowej do pracowni technicznej. W przypadku braku skanera wykonuje się klasyczne wyciski, a technik skanuje wykonane na ich podstawie modele.

W technologii CAD/CAM mogą być wykonywane prace stałe i ruchome, a materiały obejmują różne rodzaje ceramik, stopy tytanu, kompozyty, czy też akryl.

Nowe technologie przetwarzania ceramiki dentystycznej

Oprócz wspomnianego wcześniej systemu CAD/CAM, w której używa się wstępnie spieczonych bloczków ceramicznych, możliwa jest również obróbka ceramiki poprzez odlewanie, infiltrację oraz tłoczenie.


Odlewanie ceramiki wymaga użycia specjalnego urządzenia odlewniczego oraz pieca do ceramizacji. Używany jest w tym przypadku wielokrystaliczny materiał szklano-ceramiczny, który występuje w postaci gotowych półfabrykatów.


Do opracowywania pojedynczych koron i mostów o krótkich przęsłach opracowano technikę spiekania, czyli synteryzacji ceramiki infiltrowanej płynnym szkłem. Podbudowa takiej ceramiki wykonywana jest z tlenku glinu, który poddawany jest procesowi dwustopniowego wypalania. Proces wykonywania prac tą metodą jest nieco skomplikowany.

Na Uniwersytecie w Zurychu został za to opracowany innowacyjny system ceramiki tłoczonej. Wykorzystuje się tutaj ceramikę dwukrzemianu litu oraz ceramikę tlenku cyrkonu. Materiał wybiera się w zależności od rodzaju pracy protetycznej. Wyniki prac wykonanych w tej technologii są zdumiewające. Technologia tłoczenia eliminuje skurcz, czy porowatość, zapewniając imponujący efekt estetyczny i wytrzymałość.

Tytaniczna biokompatybilność

Spośród wszystkich metali i stopów największą popularnością cieszy się ostatnio tytan, szeroko wykorzystywany do tworzenia wszczepów śródkostnych, ale też różnych innych konstrukcji protetycznych. Ze względu na jego właściwości, nie może być on klasycznie przetwarzany, tak jak inne metale. Wykorzystuje się więc odlewanie, CAD/CAM oraz erozję. Aby możliwe było odlewanie tego materiału konieczne jest użycie systemów ciśnieniowo-próżniowych. Podobny efekt do frezowania w technologii CAD/CAM uzyskuje się przy pomocy erozji iskrowej. Jest to metoda obróbki ubytkowej w której zachodzi erozja elektryczna na skutek wyładowań iskrowych. Do licowania tytanowych elementów używana jest specjalna ceramika ultraniskotopliwa lub materiały kompozytowe.

Galwanoforming

Aby uzyskać niezwykle jednorodną i cienką warstwę metalu w podbudowie wykorzystuje się technologię galwanoformingu. W tym procesie uzyskuje się monometal o niezwykłej czystości spełniającej najwyższe wymagania biozgodności. Uzupelnienia uzyskane tą metodą charakteryzują się wyższą szczelnością brzeżną, odpornością na procesy elektrochemiczne i trwałością barwy olicowania. Ponadto metoda ta może być stosowana u pacjentów, którzy mają stwierdzone odczyny alergiczne na inne materiały.

Podobno jest tylko jedna strategia rozwoju: ciężko pracuj. Dlatego zachęcam Ciebie czytelniku do zgłębiania wiedzy i zainteresowania się nowymi technologiami w protetyce. A jeśli wciąż jesteś głodny wiedzy z zakresu protetyki to już teraz zapraszam Cię do zerknięcia na kursy, które wkrótce będą organizowane przez Akademię Stomatologii.

Jeśli chciałbyś postawić swoje pierwsze kroki w szlifowaniu i osadzaniu koron protetycznych to zerknij tutaj:

https://www.akademiastomatologii.edu.pl/wydarzenia/moja-pierwsza-korona-2022-09-01


Jeśli wciąż nie wiesz jak postępować z odbudową zębów po leczeniu kanałowym to popatrz tutaj:

https://www.akademiastomatologii.edu.pl/wydarzenia/odbudowa-zebow-po-leczeniu-kanalowym-2022-10-24


Doskonałą klamrą dla tej wiedzy będzie kurs z planowania leczenia:

https://www.akademiastomatologii.edu.pl/wydarzenia/planowanie-leczenia-w-stomatologii-2022-09-05