CURRICULUM ENDOPROTETYCZNE 2022 edycja 4

Brak dostepnych terminów

Wyjątkowy kompleksowy kurs, nakierowany na nauczanie i doskonalenie umiejętności praktycznych w zakresie endodoncji i endoprotetyki, podzielony na 3 zjazdy. 

Materiał teoretyczny został przygotowany w formie e-learnigowej. Kursant otrzymuje go przed szkoleniem i może/powinien zapoznać się z materiałem. Kursant może już przed szkoleniem wysłać do trenera zapytanie dotyczące materiału teoretycznego. 

Trener przygotuje odpowiedź i przedstawi ją na prowadzonej przez siebie części kursu. 


Na początku każdego modułu kursanci mają czas na zadawanie trenerom pytań i wyjaśnianie niezrozumiałych zagadnień dotyczących części teoretycznej. Pozostała część kursu poświęcona jest wyłącznie ćwiczeniom praktycznym. 

Każdy kursant ma do swojej dyspozycji unit fantomowy i mikroskop zabiegowy.

I MODUŁ: 7-9.10.2022 r. (3 dni)

Pierwszy dzień 7.10.2022 r.

prowadzenie: dr n.med Hubert Gołąbek

Wprowadzenie do pracy z mikroskopem zabiegowym. Anatomia kanałów korzeniowych przednich zębów.

Wprowadzenie do mikroskopu. Zasady pracy w mikroskopie zabiegowym. Ustawianie lekarza i pacjenta. Praca w żuchwie i w szczęce w widzeniu pośrednim.

Koferdam - techniki szybkiego zakładania, inwersji, doszczelniania. Metody skracania czasu zakładania koferdamu.

Anatomia kanałów korzeniowych.

Drugi dzień (8.10.2022 r.)

prowadzenie: dr n. med. Aleksandra Palatyńska

Wprowadzenie do współczesnej endodoncji klinicznej. Anatomia tylnych zębów. 

Standardy leczenia endodontycznego według Europejskiego Towarzystwa Endodontycznego.

Podział i leczenie chorób miazgi w świetle wiedzy o nowoczesnych biomateriałach.

Diagnostyka w endodoncji. Ból i diagnostyka różnicowa bólów różnego pochodzenia. Postępowanie z pacjentem bólowym - pierwsza pomoc w endodoncji.

Narzędzia i testy diagnostyczne (badanie żywotności, test opukowy, badanie rtg, sonda periodontologiczna).

Rokowanie w leczeniu endodontycznym.

Endometria kanałowa. Rodzaje endometrów, czynniki wpływające na pomiar.

Bioceramika. Koncepcja Endolight - nowe podejście do leczenia miazgi.

Przegląd instrumentarium stosowanego w endodoncji.

Trzeci dzień (9.10.2022 r.)

prowadzenie: dr n.med. Hubert Gołąbek

Radiologia endodontyczna.

Radiologia, zdjęcia punktowe, projekcje - rodzaje.

CBCT - wartość diagnostyczna. Odczytywanie obrazu z tomografii. Artefakty - jak je odróżnić od obrazu prawidłowego. Kiedy kierować pacjenta na CBCT.

II moduł (8-10.11.2022 r.)

Pierwszy i drugi dzień (8-9.11.2022 r.)

Prowadzenie dr n. med. Mariusz Pietrzak

Mechaniczne opracowanie kanałów korzeniowych. 

Metodyka pracy narzędziami ręcznymi oraz rotacyjnymi instrumentami maszynowymi. Przegląd narzędzi kanałowych obecnych na rynku.

Negocjacja. Instrumentarium. Techniki pracy narzędziami ręcznymi podczas negocjacji.

Zasady opracowania kanałów zakrzywionych.

Prewencja utrzymania drożności kanału.

Trzeci dzień (10.11.2022 r.)

Prowadzenie: dr. n. med. Piotr Wujec

Wypełnianie kanałów korzeniowych.

Współczesne materiały stosowane do wypełniania kanałów korzeniowych.

Współczesne techniki stosowane do wypełniania kanałów korzeniowych: kondensacja boczna zimnej gutaperki, technika ciągłej fali, kondensacja pionowa, bioceramika i technika jednego ćwieka.

Wybór metody postępowania w zależności od sytuacji klinicznej.

Ocena radiologiczna jakości wypełnienia kanałowego.

Postępowanie w przypadkach obecności perforacji komorowych, korzeniowych oraz „via falsa”. Wypełnianie kanałów bioceramiką. Zamykanie perforacji.

Open apex - diagnostyka, postępowanie, zamykanie.

III moduł (19-20.12.2022 r.)

Pierwszy dzień (19.12.2022r.)

prowadzenie: lek. stom. Monika Dzieciątkowska

Odbudowa zębów po leczeniu kanałowym.

Kwalifikacja przypadków. Wybór metody odbudowy tkanek twardych zęba leczonego endodontycznie w zależności od statusu klinicznego.

Bezpośrednia rekonstrukcja materiałem złożonym z zastosowaniem adhezyjnego umocowania w obrębie korzenia.

Pośrednie odbudowy kompozytowe i ceramiczne o różnym stopniu zasięgu (inlay, onlay, overlay).

Wkłady koronowo-korzeniowe.

Korony protetyczne.

Przydatność zębów leczonych endodontycznie w złożonych uzupełnieniach protetycznych. Kryteria kwalifikacji.

Drugi dzień (20.12.2022r.)

dr n. med. Hubert Gołąbek

Powtórne leczenie kanałowe. Chemiczne opracowanie kanałów. Resorpcje wewnętrzne i zewnętrzne.

Powikłania wczesne i późne w leczeniu endodontycznym. Kwalifikacja i prognozowanie.

Specyfika flory bakteryjnej izolowanej z zębów nieprawidłowo leczonych endodontycznie.

Usuwanie ciał obcych, złamanych instrumentów, past twardych i miękkich, wkładów lanych, standardowych metalowych i wkładów z włókien.

Resorpcje wewnętrzne i zewnętrzne.

Modyfikacje postępowania terapeutycznego w przypadku niedrożności kanałów korzeniowych.

Chemiczne opracowanie kanału - materiały i metody. Dezynfekcja kanałów korzeniowych.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Koszt kursu 17800 pln. Rabat 25% obowiązuje do 7 września 2022 r. Możliwość płatności w ratach. Raty ustalane indywidualnie z organizatorem. Pierwsza rata 3500 pln, ostatnia płatna 30 dni przed rozpoczęciem pierwszego modułu.

Koszt szkolenia obejmuje:

8 dni ćwiczeń w jednej z najlepiej wyposażonych sal szkoleniowych w Polsce

materiały e-learningowe dostarczane przed kursem

catering przez wszystkie dni szkolenia (przerwy kawowe i lunchowe)

egzamin praktyczny połączony z sesją naukową i kolacją ; dyplom ukończenia Curriculum

 

Miejsce: Centrum Szkoleniowe W&H ul.Tukana 3B, Warszawa

 

Wsparcie pozaszkoleniowe ze strony trenerów, możliwość konsultacji i zadawania pytań.

Endodoncja zębów mlecznych i o nie zakończonym rozwoju.

Wybielanie zębów martwych.

Postępowanie terapeutyczne w przypadkach chorób tkanek okołowierzchołkowych. Kontrola radiologiczna. Rokowanie.

Stopień, blokada - diagnostyka różnicowa, postępowanie.

Wprowadzenie do pracy z ultradźwiękami w endodoncji

Sterylizacja i antyseptyka.

Wykonanie prawidłowego dostępu. Opracowanie komory. Lokalizacja kanałów. Instrumentarium.

Wróć do listy