Planowanie leczenia w stomatologii

Brak dostepnych terminów

Wyjątkowy, jednodniowy kurs z zakresu planowania kompleksowego leczenia w stomatologii w sposób powtarzalny i przewidywalny.

Trzy godziny teorii, cztery godziny PRAKTYKI. 

Czy jesteś pewien, że dany ząb prawidłowo został zakwalifikowany do powtórnego leczenia kanałowego? A może lepszym rozwiązaniem byłaby natychmiastowa implantacją? Czy u danego pacjenta można wszczepić implanty, a może jednak most protetyczny będzie lepszym rozwiązaniem? Ile trzeba czekać po leczeniu ortodontycznym na wszczepienie implantów? Czy licówki u tego pacjenta będą funkcjonować bez awarii przez wiele lat? Ortodoncja w moim wieku, nie ja nie chcę. Jak przekonać pacjenta, że to jest konieczne? Kiedy ortodoncja jest konieczna, a kiedy nie.

Nakłady czy odbudowy bezpośrednie w zębach bocznych? Jak tym zarządzić w czasie?

I co z tą okluzją? Jak ją rejestrować? Jakie są normy?

Każdy lekarz stomatolog, bez względu na staż pracy, doświadczenie oraz dziedzinę w jakiej się specjalizuje, powinien zaplanować przebieg stomatologicznego leczenia kompleksowego.

A nawet jeżeli nie jest lekarzem, który generuje plany leczenia dla pacjentów, warto, abyś posiadał kompetencje i umiejętności planowania leczenia kompleksowego. Pomoże Ci to w komunikacji zarówno z pacjentami jak i lekarzami, z którymi współpracujesz i wspólnie prowadzisz pacjentów. Zdecydowanie zwiększa to autorytet Twój i całego zespołu lekarskiego w oczach pacjenta, jeżeli wszyscy mówią „jednym głosem”.

Konspekt/harmonogram szkolenia:

Część teoretyczna (ok 3 godz.)

 1. Wizyta pierwszorazowa/konsultacyjna
 • ankieta/wywiad, rozmowa z lekarzem lub opiekunem pacjenta
 • Jakie pytania zadawać aby dowiedzieć się tego co najważniejsze?
 • Przeprowadzenie pacjenta przez cały proces diagnostyczny i terapeutyczny
 • Jak zaangażować personel średni do tworzenia planu leczenia kompleksowego?
 • Rola opiekuna pacjenta.

2. Badanie stomatologiczne

- jak należy badać pacjenta, aby zebrać wszystkie niezbędne dane: check lista z filmem instruktażowym

3. Badania dodatkowe (RTG, CBCT, T-scan, konsultacja z fizjoterapeutą)

Odpowiedni dobór badań dodatkowych w poszczególnych sytuacjach klinicznych. Analiza, omówienie badania CBCT, T-scanu.

4. Fotografia stomatologiczna/film/ skan wewnątrzustny.

Jak wykonywać ustandaryzowane fotografie wewnątrzustne i zewnątrzustne niezbędne do planowania leczenia. Film instruktażowy. Kiedy warto zastosować skaner wewnątrzustny do planowania leczenia lub analizy efektów leczenia?

5. Omówienie sytuacji w jamie ustnej pacjenta

Schemat prowadzenia rozmowy z pacjentem podczas prezentacji i omawiania sytuacji w jamie ustnej. Czym musisz dysponować aby pacjent zrozumiał co chcesz mu przekazać

6. Przedstawienie wstępnego planu leczenia

Wstępny plan leczenia na najbliższe dwie, trzy wizyty. Przykładowe plany leczenia w oparciu o konkretne sytuacje kliniczne.

7. Przygotowanie planu leczenia kompleksowego i omówienie go z pacjentem:

Schemat przygotowywania planu leczenia kompleksowego uwzględniającego wszystkie problemy pacjenta. Plany alternatywne. Schemat prowadzenia rozmowy z pacjentem. Jakich narzędzi należy używać podczas rozmowy o planie leczenia. Film instruktażowy.

8. Zgoda na leczenie kompromisowe i warunkowe.

9. Warunki i wyłączenia z planu leczenia, o czym należy zawsze pamięta?

Część praktyczna: (około 4 godzin)

 1. Analiza zdjęć (fotografii cyfrowych wewnątrzustnych i zewnątrzustnych ) pod kątem ich przydatności do procesu omówienia sytuacji w jamie ustnej pacjenta oraz przygotowania planu leczenia ,a także do komunikacji z pracownią protetyczną.
 2. Analiza badań RTG (głównie CBCT) wybrane przypadki kliniczne pod kątem istotnych informacji, które są kluczowe w planowaniu leczenia kompleksowego ( objętość kości do planowania implantologicznego, biotyp kości, status periodontologiczny kości, zęby mądrości i ich ustawienie, zęby leczone kanałowo-kwalifikacja do powtórnego leczenia , bądź odbudowy protetycznej)
 3. Wykonanie minimum 3 planów leczenia ( w grupach dwuosobowych) na podstawie przygotowanych zdjęć (fotografii, CBCT, danych z wywiadu oraz badania klinicznego)

Czego nauczysz się podczas szkolenia:

- w jaki sposób przeprowadzić wywiad z pacjentem, aby zebrać najistotniejsze dane, w bardzo krótkim czasie, tak aby wszystko co musisz wiedzieć pacjent Ci zgłosił.

 • jak prawidłowo, szybko i w sposób powtarzalny wykonywać badanie stomatologiczne, niezbędne do przygotowania planu leczenia;
 • Omówiona zostanie metodyka wykonywania fotografii stomatologicznej, pokazane zostaną zdjęcia wykonane prawidłowo oraz błędne, dla lepszego zrozumienia ważności tego etapu w diagnostyce stomatologicznej.
 • Jakie narzędzia można wykorzystywać do stworzenia planu leczenia - check listy i aplikacje
 • Jak zarządzać swoim grafikiem pracy, aby czas maksymalnie wykorzystać na procedury lecznicze,
 • Jak tworzyć alternatywne plany leczenia,
 • Praktycznie zaplanujesz co najmniej 3 leczenia kompleksowe w oparciu o materiały; wywiad, dane z badania klinicznego, CBCT, fotografie wewnątrzustne i zewnątrzustne.
 •  kwalifikować pacjentów do konkretnych zabiegów, mimo,że nie jesteś specjalistą w danej dziedzinie.
 • Używać języka korzyści, którym będziesz się posługiwać komunikując się zarówno z pacjentem jak i personelem średnim.

 

 

Wróć do listy