Pozytywne wibracje w endodoncji czyli kompleksowe wykorzystanie ultradźwięków w leczeniu endodontycznym.

Brak dostepnych terminów

Jednodniowy intensywny kurs praktyczny.

Ultradźwięki jako integralna część współczesnego leczenia endodontycznego. Kurs w zakresie pierwotnego oraz ponownego leczenia endodontycznego.

Część teoretyczna

 • Opis właściwości fali ultradźwiękowej
 • Prezentacja możliwych zastosowań fali ultradźwiękowej na poszczególnych etapach leczenia endodontycznego
 1. Preparacja komory zęba
 2. Usuwanie zębiniaków
 3. Odnajdywanie ujść kanałów
 4. Aktywacja roztworów płuczących
 5. Obliteracje
 6. Usuwanie wkładów koronowo-korzeniowych
 7. Usuwanie złamanych narzędzi, mechanika różnych stopów metali, sposoby usuwania narzędzi w zależności od ich budowy i grubości.
 8. Usuwanie materiałów wypełniających kanał, w szczególności cementu
 • Możliwe komplikacje związane z zastosowaniem ultradźwięków oraz rady jak im zapobiegać
 • Opis sprzętu oraz końcówek ultradźwiękowych, które będą używane w trakcie części praktycznej

Część praktyczna

Wykonanie właściwego dostępu.

Endochuck – montowanie, dostosowanie i zastosowanie.

Odnajdowanie światła kanału w zobliterowanych kanałach.

Usuwanie złamanych narzędzi – techniki z ultradźwiękami i bez.

Usuwanie past i gp z kanału z wykorzystaniem ultradźwięków.

Usuwanie wkładów standardowych (anker).

 

Wróć do listy