Przeprowadzone kursy | Przeszkoleni kursanci |

Anatomia przednich zębów

Curriculum Endoprotetyczne to cykl webinarów stworzony przez doświadczonych ekspertów z myślą o przyszłych specjalistach. Serdecznie zapraszamy w imieniu wykładowców Akademii Stomatologii.

Drugi kurs z serii jest prowadzony przez lek. dent. Monikę Dzieciątkowską, wykładowczynię z ponad dwudziestoletnim stażem. Prowadząca jest absolwentką Łódzkiej Akademii Medycznej. Prekursorka na skalę Polski w pracy z wykorzystaniem mikroskopu zabiegowego w praktyce. Lek. dent. Monika Dzieciątkowska jest założycielką i wykładowczynią Polskiego Towarzystwa Endodontycznego oraz członkinią International team for Implantology (ITI) oraz Polskiej Akademii Stomatologii Estetycznej (PASE).

Anatomia przednich zębów to webinar, który szczególny nacisk kładzie na poznanie struktury zębów przednich, a także na szczegółową prezentację charakterystyki kanałów zębowych i pracy z nimi za pomocą konkretnego instrumentarium.

Do celów szkolenia należą:

  • Dokładne przedstawienie anatomii zęba, w tym szczegółowe omówienie charakterystyk jam zębowych, kanałów i ich umiejscowienia, a także zaznaczenie odrębności kanałów w poszczególnych grupach zębowych.
  • Przedstawienie konfiguracji kanałów korzeniowych według Vertucciego — wszystkie 8 typów. Procentowe ukazanie tego, jak mocno zróżnicowana jest anatomia zęba.
  • Zasady opracowywania kanałów oraz kolejność działań.
  • Dokładna analiza punktu trepanacyjnego przedstawiona na konkretnych zębach przednich żuchwy i szczęki.
  • Zaprezentowanie i omówienie niezbędnego instrumentarium, wyjaśnienie różnic w użyciu poszczególnych wierteł. Przypomnienie zasad i kolejności działania openerów niklowo-tytanowych.
  • Znaczenie różnych kątnic w pracy z mikroskopem stomatologicznym: kątnicy przyspieszającej i kątnicy 1:1.
  • Podkreślenie istotności używania podchlorynu sodu i ultradźwięków.
  • Pokazanie konsekwencji niepoprawnego użycia narzędzi lub narzędzi niedopasowanych do anatomii zęba.

Szkolenie przedstawia postępowanie krok po kroku, z dokładnym omówieniem anatomii zęba, używanych narzędzi oraz stopniowym objaśnianiem etapów: zniesienia sklepienia komory, usunięcia zachyłków oraz odnalezienia wszystkich ujść kanałów przed ich opracowaniem.

Na zajęciach zostanie dokładnie przeanalizowane położenie punktu trepanacyjnego i kanałów korzeniowych. Zaprezentowane zostaną nowoczesne sposoby trepanacji jamy zęba w przypadku zębów zrotowanych i w retruzji.

Dzięki szkoleniu kursanci zdobędą teoretyczne umiejętności, gotowe do wykorzystania w praktyce.

Film dostępny dla kursantów Akademii Stomatologii