Przeprowadzone kursy | Przeszkoleni kursanci |

Bioceramika

Materiały bioceramiczne to prężnie ewoluująca grupa preparatów, które dzięki pożądanym przez dentystów właściwościom coraz powszechniej stosowane są w różnych dziedzinach stomatologii. W poniższym webinarze lek. dent. Monika Dzieciątkowska przedstawi te środki z perspektywy endodonty o ponad dwudziestoletnim doświadczeniu zawodowym i zamiłowanego w rozprzestrzenianiu wiedzy praktyka, który nie tylko przybliży nam, Kursantom Akademii Stomatologii, charakterystykę bioceramiki, lecz także poda nam wiele praktycznych rad dotyczących diagnozowania i leczenia pacjentów z wykorzystaniem materiałów tego rodzaju.

Część I webinaru zapozna Kursantów z najważniejszymi cechami materiałów bioceramicznych, skupiając się na ukazaniu właściwości takich środków jak MTA czy Biodentine, podkreślając różnice między obiema substancjami oraz ich wady i zalety z klinicznego punktu widzenia. 

Dowiemy się, czy wilgoć wpływa na parametry mechaniczne bioceramiki, jakie reakcje zachodzą w MTA oraz Biodentine po połączeniu proszku z rozpuszczalnikiem oraz jak wysokie pH wodorotlenku wapnia i porowata struktura kryształów materiału pomagają w walce z bakteriami. Usłyszymy o działaniu kościo- i naczyniotwórczym preparatów bioceramicznych, ich zastosowaniach - od pośredniego i bezpośredniego przykrycia miazgi poprzez aplikację przy perforacjach i resorpcjach aż do roli w apeksogenezie i apeksyfikacji. Poznamy cenne zalety wiążące się z podobieństwem środków bioceramicznych do hydroksyapatytu oraz wyjątkową infiltracją materiału wgłąb zębiny.

Odkryjemy, jakie różnice kryją w sobie Biodentine i MTA, jeśli chodzi o ich zarabianie, czas wiązania, łatwość w aplikacji i usuwaniu z zęba czy przebarwianie tkanek twardych. 

Ostatni fragment wideo opowie nam o rozbieżnościach między tradycyjnym a nowoczesnym podejściem do związku między objawami pacjenta i wynikami badania klinicznego a stanem histopatologicznym miazgi. Zyskamy treściwe i przystępnie przedstawione schematy postępowania zgodne z koncepcją Endolight, uzależnione od rezultatów badania podmiotowego i przedmiotowego pacjenta, po których przyswojeniu z łatwością rozróżnimy od siebie początkowe, łagodne oraz umiarkowane zapalenie miazgi i do każdego z nich dobierzemy właściwy sposób leczenia. Dr Monika zwróci też uwagę na to, jak w prawidłowy sposób przeprowadzić badanie kliniczne.

Część II webinaru przybliży nam charakterystykę ostrego zapalenia miazgi i poda „przepis na sukces” w każdej sytuacji, którą możemy napotkać przy leczeniu tej jednostki chorobowej. Poznamy różnice w metodzie postępowania w zależności od wystąpienia lub braku krwawienia z miazgi kanałowej. Nauczymy się przy użyciu podchlorynu sodu odróżniać krwawienia związane ze stanem zapalnym od tych wynikających ze zranienia miazgi i zyskamy wiedzę umożliwiającą nam dobór właściwego postępowania w obu powyższych przypadkach. Lek. dent. Monika Dzieciątkowska wyjaśni nam też, jak jej kliniczne doświadczenie wpływa na postrzeganie proponowanych w koncepcji Endolight sposobów leczenia i zaproponuje najkorzystniejsze z praktycznego punktu widzenia rozwiązania.

Na koniec usłyszymy o nowoczesnej filozofii wypełniania kanałów korzeniowych - dowiemy się, które właściwości bioceramiki sprawiły, że lekarze skłaniają się ku użyciu jej w roli wypełniacza i zredukowaniu funkcji ćwieka gutaperkowego do tłoka rozprowadzającego materiał po ściankach kanału. Zyskamy szczegółowe informacje związane z unowocześnioną techniką wypełniania kanałów pojedynczym ćwiekiem - poznamy cechy, jakie musi spełniać przy tej metodzie gutaperka, sytuacje, w których preparaty bioceramiczne powinny być zdecydowanie naszym pierwszym wyborem przy obturacji kanałów, a także kliniczne spojrzenie na przeprowadzanie powtórnego leczenia endodontycznego w korzeniach wypełnionych bioceramiką.

Film dostępny dla kursantów Akademii Stomatologii